پومسه

استاد حسینعلی نظری

استاد حسینعلی نظری سرمربی تیم ملی پومسه ایران و دارنده عناوین مختلف جهانی در این رشته می‌باشد. از مهمترین عناوین ایشان میتوان به مدال ukrainian brides نقره مسابقات جهانی کره جنوبی سال 2006 اشاره کرد. وی همچنین چند دوره سرمربیگری تیم ملی پومسه را در کارنامه خود دارد و هم ا jbrides کنون نیز هدایت تیم ملی پوسمه ایران بر عهده ایشان است. استاد حسینعلی نظری همچنین از داوران برجسته کشور نیز به حساب می آید.

عناوین

  • مدال نقره انفرادی مسابقات قهرمانی آسیا فیلیپین 2016
  •  مدال برنز انفرادی قهرمانی جهان ترکیه 2008
  • مدال برنز تیمی قهرمانی جهان کره جنوبی 2007
  • مدال نقره تیمی قهرمانی جهان کره جنوبی 2006

ویدیو

Translate »